City Plus Capital
ทำไมหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโด ต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคล แล้วนิติบุคคล คือใคร?
>
>
ทำไมหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโด ต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคล แล้วนิติบุคคล คือใคร?
นิติบุคคลคืออะไร ทำไมต้องจัดตั้งนิติ

ทำไมหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโด ต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคล แล้วนิติบุคคล คือใคร?

หมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ในการบริหารจัดการหรือดำเนินกิจการต่างๆ ของหมู่บ้านหรือคอนโดนั้น นิติบุคคลคือผู้มีตัวตนเป็นอิสระทางกฎหมายที่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อาทิเช่น กิจการของนิติบุคคลสามารถทำธุรกิจซื้อขาย จัดการทรัพย์สิน ลงทุน และมีความรับผิดชอบตามกฎหมายได้ เมื่อหมู่บ้านหรือคอนโดนั้นจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว นิติบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการหมู่บ้านหรือคอนโดตามกฎหมาย รวมถึงจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น

 

นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร คือ

เป็นนิติบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยทำหน้าที่บริหารและดูแลจัดการโครงการหมู่บ้านจัดสรร ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือทาวน์โฮมต่อจากผู้พัฒนาโครงการ ทั้งนี้จะให้ผู้อาศัยในโครงการร่วมเป็นสมาชิกนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมเลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้ตามกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาดูแลหมู่บ้านจัดสรร ก็เพื่อให้หมู่บ้านจัดสรรมีสมาชิกหรือลูกบ้านช่วยกันดูแลบำรุงรักษาหมู่บ้าน

 

นิติบุคคล คอนโดหรืออาคารชุด คือ

กลุ่มคนในนามบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างมาเพื่อ บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการคอนโด ในนามของนิติบุคคลอาคารชุด โดยสำหรับอาคารชุดหรือคอนโดนั้น จะมีการแบ่งกรรมสิทธิ์ถือครองออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งนี้นิติบุคคลคอนโด หรืออาคารชุด จะมีหน้าที่ดูแลจัดการเฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดเท่านั้น ส่วนระเบียบข้อบังคับต่างๆ แต่ละโครงการจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป

 

หน้าที่รับผิดชอบของนิติบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลคอนโด ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลโครงการให้ยังคงสภาพน่าอยู่แก่บรรดาผู้พักอาศัยหรือลูกบ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนิติบุคคลของทั้ง 2 ประเภท มีหน้าที่แตกต่างกันอยู่ดังนี้

หน้าที่ของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร

 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของ พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน 2543 กับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 2. ดูแลพื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ อาทิ ถนน คลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ พื้นที่สวนส่วนกลาง เป็นต้น
 3. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโครงการไม่ให้ชำรุด ทรุดโทรม
 4. ดูแลเรื่องรักษาความสะอาด รวมถึงขยะมูลฝอย
 5. ดูแลเรื่องความปลอดของผู้อยู่อาศัย เหมือนอย่างโครงการต่างๆ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงให้กับผู้พักอาศัย
 6. บริหารจัดการการเก็บค่าส่วนกลาง ค่าทำนุบำรุงต่างๆ

 

หน้าที่ของนิติบุคคล คอนโดหรืออาคารชุด

 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลคอนโดหรืออาคารชุด
 2. ดูแลพื้นที่ส่วนกลางและอาคาร ไม่ได้ชำรุด ทรุดโทรม รวมถึงความสะอาดต่างๆ
 3. ดูแลเรื่องความปลอดภัย ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงให้กับผู้พักอาศัย
 4. การบริหารจัดการ การเก็บค่าส่วนกลาง
 5. ควบคุมการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง
 6. กำหนดระเบียบของนิติบุคคลคอนโดอาคารชุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและ ข้อบังคับ ของนิติบุคคลอาคารชุด

 

ประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยจากการจัดตั้งนิติบุคคล

 1. ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านหรือคอนโด เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคล จะมีความระเบียบมากขึ้น
 2. การดูแล บริหาร จัดการภายในโครงการเป็นระบบมากขึ้น
 3. ลูกบ้าน ผู้พักอาศัยในโครงการ มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม
 4. ค่าส่วนกลางที่ลูกบ้านจ่ายไป โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 5. โครงการบ้านหรือคอนโด มีความปลอดภัยและน่าอยู่มากขึ้น

 

ดังนั้น จำเป็นไหมที่ต้องมี ‘นิติบุคคล’ บอกว่าเลยจำเป็นมาก เพราะส่วนกลางจะให้ลูกบ้านคนใดคนหนึ่งดูแลคงไม่ได้ จึงต้องมีสื่อกลางในการดูแลจัดสรรปันส่วน เพื่อให้ทุกอย่างออกมาเรียบร้อย ขณะเดียวกันลูกบ้านเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางนิติบุคคล ปฏิบัตติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและส่วนรวม

 

City Plus Capital รับจำนองบ้าน จำนองที่ดิน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
“ กู้ง่าย ได้เงินไว้ ใส่ใจทุกบริการ ”

มีที่ มีทุน จัดให้ครบ ที่ City Plus Capital

หลักทรัพย์ที่รับจำนอง ที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ห้องชุด, อาคารเชิงพาณิชย์,

ดอกเบี้ยพิเศษ!! 12% ต่อปี ระยะเวลากู้ 5-10 ปี ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก (ไม่เก็บดอกเบี้ยล่วงหน้า) ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย
(ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ)

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.citypluscapital.com

บริการให้คำปรึกษา ฟรี!!

LINE OA : @citypluscapital
โทร :  02-762-3888 / สายด่วน 098 528 9244

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart