City Plus Capital
ที่งอกริมตลิ่งคืออะไร แล้วใครเป็นเจ้าของ?
>
>
ที่งอกริมตลิ่งคืออะไร แล้วใครเป็นเจ้าของ?
Banner_ที่งอกริมตลิ่ง คืออะไร

ที่งอกริมตลิ่งคืออะไร แล้วใครเป็นเจ้าของ?

            ที่งอกริมตลิ่งคือพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมตลิ่งน้ำหรือชายฝั่งแม่น้ำ หรือทะเลที่มีลักษณะเอียงลงมาซึ่งมักจะมีความลาดชันสูง ในบางกรณีที่งอกริมตลิ่งอาจเป็นทางลาดที่ใช้สำหรับขึ้นหรือลงจากแม่น้ำ หรืออาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ใกล้ชายฝั่งแม่น้ำ พื้นที่ที่งอกมาเป็นสิทธิของเจ้าของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 ที่ระบุว่า “ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น” ที่ดินที่งอกจากตลิ่งไม่ใช่ที่งอกจากที่อื่นเข้าหาตลิ่ง แต่เป็นการงอกเองโดยธรรมชาติ และต้องเป็นที่ดินที่งอกสูงช่วงฤดูน้ำปกติจะท่วมไม่ถึง ซึ่งแตกต่างกับ ‘ชายตลิ่ง’ ที่น้ำจะท่วมถึงทุกปี

 

ข้อสังเกตของที่ดินงอก

            สำหรับหลักการแบ่งว่าเมื่อที่ดินเกิดที่งอก เจ้าของที่ดินที่อยู่ติดแหล่งน้ำมีหลายราย หลักการแบ่งจะต้องดูจุดสุดท้ายของที่ดินที่เป็นประธานที่ติดต่อกับที่งอก แล้วลากเส้นตั้งฉากออกไป บริเวณที่งอกริมตลิ่งที่อยู่ในเส้นตั้งฉากของบุคคลใด บุคคลนั้นก็เป็นเจ้าของที่งอกนั้น

            1. ที่ดินที่ถูกน้ำกัดเซาะพังไปหมดแล้วจนกลายเป็นทางน้ำ แต่ต่อมาที่ดินดังกล่าวเกิดที่งอกขึ้นมาใหม่ กรณีนี้ที่ดินที่เกิดมามิใช่ที่ดินของเจ้าของที่ดินเดิม แต่ต้องไปดูว่าที่ดินที่เกิดมาใหม่นั้นติดกับที่ดินของบุคคลใด ถ้าเข้าหลักที่งอก เจ้าของที่ดินนั้นก็เป็นเจ้าของที่งอกนั้น
            2. ผู้ที่ซื้อที่ดินที่มีที่งอกริมตลิ่ง ย่อมเป็นเจ้าของที่งอกนั้นโดยผลของมาตรา 1308 แม้ที่ดินนั้นจะออกโฉนดที่ดินในชื่อของผู้ขายก็ตาม ผู้ขายไม่มีอำนาจนำที่งอกนั้นขายต่อให้กับผู้อื่น
โฉนดที่ดินในส่วนที่ออกให้กับผู้ขอออกเดิม จึงเป็นการออกให้กับบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิในที่ดิน กรณีดังกล่าวนี้กรมที่ดินจะเพิกถอนโฉนดที่ดินนั้นต่อไป
            3. ที่ดินที่งอกจากที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ถือว่าที่งอกนั้นเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดินดัวย จึงเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ การซื้อขายที่ดินแม้จะซื้อขายเฉพาะส่วนที่งอกอย่างเดียว ก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคหนึ่ง เมื่อที่งอกจากโฉนดที่ดิน

 

การออกโฉนดที่ดินงอกทำอย่างไร?

            ตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าของที่ดินเดิมเป็นเจ้าของที่ดินที่งอกออกมา และเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ต้องออกโฉนดเพิ่มเติมก็ได้ แต่ถ้าเมื่อไรที่ต้องการซื้อ – ขาย มีความจำเป็นที่จะต้องขอออกโฉนดใหม่ สามารถนำหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่งอกริมตลิ่งมายื่นเรื่องที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอออกโฉนด

สำหรับใครที่ซื้อที่ดินไว้ ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจ ทำการเกษตร หรือทำประโยชน์อื่น ๆ ก็สามารถยื่นขอออกโฉนดให้ตัวเองได้เช่นกัน

  1. ผู้ปกครองท้องที่นั้นๆ ร่วมเป็นพยานรับรองว่าที่ดินของเราไม่เป็นที่สาธารณะหรือที่หลวง/เขตหวงห้าม
  2. สำนักการขนส่งทางน้ำ รับรองว่าไม่เป็นทางน้ำที่ประชาชนใช้สัญจรเดินทาง
  3. ลงระวางใหม่ แล้วไม่ทับที่ดินแปลงอื่น
  4. ต้องเป็นที่งอกริมตลิ่ง มีพื้นดินตื้นเขินตามธรรมชาติ

 

 

            สำหรับใครที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดลำธาร ริมน้ำ ไม่ว่าจะเพื่อการอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจใด ๆ สิ่งสำคัญควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ลุกล้ำคลองสาธารณะ เพราะการสร้างอาคารนอกที่ดินในกรณีที่ยังไม่มีโฉนด ก็เป็นนัยว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นที่งอกจริงหรือไม่ ส่งผลให้ทางผู้ประเมินปฏิเสธการประเมินทรัพย์ หรืออาจประเมินแต่ไม่คิดรวมมูลค่าของอาคารที่คาบเกี่ยวบนพื้นดินที่งอกออกมาด้วยเช่นกัน

 

City Plus Capital รับจำนองบ้าน จำนองที่ดิน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
“ กู้ง่าย ได้เงินไว้ ใส่ใจทุกบริการ ”

มีที่ มีทุน จัดให้ครบ ที่ City Plus Capital

หลักทรัพย์ที่รับจำนอง ที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ห้องชุด, อาคารเชิงพาณิชย์,

ดอกเบี้ยพิเศษ!! 12% ต่อปี ระยะเวลากู้ 5-10 ปี ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก (ไม่เก็บดอกเบี้ยล่วงหน้า) ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย
(ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ)

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.citypluscapital.com

บริการให้คำปรึกษา ฟรี!!

LINE OA : @citypluscapital
โทร :  02-762-3888 / สายด่วน 098 528 9244

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart