City Plus Capital
แบ่งแปลงที่ดินกี่แปลงถึงเข้าข่ายจัดสรรที่ดิน?
>
>
แบ่งแปลงที่ดินกี่แปลงถึงเข้าข่ายจัดสรรที่ดิน?
Banner_แบ่งแปลงที่ดินกี่แปลงถึงเข้าข่ายจัดสรรที่ดิน

แบ่งแปลงที่ดินกี่แปลงถึงเข้าข่ายจัดสรรที่ดิน?

โดยทั่วไปการแบ่งที่ดินขายโดยไม่ต้องขออนุญาต จะสามารถแบ่งได้สูงสุดจำนวน 9 แปลง หากแบ่งที่ดินตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป จะเข้าข่ายการจัดสรรที่ดินตามพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ต้องได้รับใบอนุญาตการจัดสรรที่ดิน ซึ่งการขออนุญาตต้องผ่านมาตรฐานตามพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  เช่น การกำหนดขนาดถนน การกำหนดไหล่ทาง ที่ดินนั้นๆ จำเป็นต้องมีสาธารณูปโภค สวนสาธารณะ หรือพื้นที่ส่วนกลางไม่น้อยกว่า 5% อาจจะทำให้ผู้ที่มีเงินทุนน้อยเสียเปรียบ ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสรรที่ดิน หากจะลงทุนแบบให้คุ้มทุนเงินอาจเลือกแบ่งให้ได้รวม 9 แปลงแทนเพราะการบางขายมากกว่า 10 แปลงขึ้นไปต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินคือออะไร?

แบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากโฉนดใบเดียวกันหรือหลายใบที่มีพื้นที่ติดกันก็จะเข้าข่ายว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

แบ่งที่ดินแปลงย่อยไว้ไม่เกิน 9 แปลง แต่ต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายใน 3 ปี เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไปก็จะเข้าข่ายว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เช่น

โฉนด 3 ใบ เนื้อที่ติดกัน

แปลงที่ 1 แบ่งออกมาได้ 5 แปลง,

แปลงที่ 2 แบ่งออกมาได้ 4 แปลง,

แปลงที่ 3 แบ่งออกมาได้ 2 แปลง

รวมทั้งหมด 11 แปลง (ต้องได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน)

หมายเหตุ : หากโฉนดไม่ติดกันและแบ่งออกมาไม่เกิน 9 แปลง จะไม่ถูกนับรวมกันและไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ขั้นตอนการยื่นขอแบ่งที่ดินไม่เกิน 9 แปลง

 1. จัดเตรียมเอกสาร
  – โฉนดที่ดิน
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  – สำเนาทะเบียนบ้าน
  – เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
  – รูปแบบที่จะแบ่งแปลง เตรียมตัวตอบคำถามเจ้าหน้าที่
 2. เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อแจ้งความประสงค์ต้องการแบ่งแปลงที่ดิน
 3. เจ้าหน้าที่รังวัด นัดทำการรังวัดที่ดินแบ่งแยกแปลงที่ดินตามรูปแบบที่ต้องการ
 4. เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน ส่งข้อมูลให้ฝ่ายทะเบียนเพื่อทำการออกโฉนดใหม่ตามรูปแปลงที่แบ่ง
 5. รอรับโฉนดที่ทำการแบ่งที่ดินสำเร็จ

หมายเหตุ : ระยะเวลายื่นคำขอแบ่งแปลงที่ดิน ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 เดือนในการรอรับโฉนด

อัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

 1. ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

(ก) จัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรมไร่ละ 100 บาท

(ข) จัดสรรที่ดินประเภทอื่นไร่ละ 250 บาท เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่

 1. การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินรายละ 3,000 บาท

 

 

 

City Plus Capital รับจำนองบ้าน จำนองที่ดิน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
“ กู้ง่าย ได้เงินไว้ ใส่ใจทุกบริการ ”

มีที่ มีทุน จัดให้ครบ ที่ City Plus Capital

หลักทรัพย์ที่รับจำนอง ที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ห้องชุด, อาคารเชิงพาณิชย์,

ดอกเบี้ยพิเศษ!! 12% ต่อปี ระยะเวลากู้ 5-10 ปี ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก (ไม่เก็บดอกเบี้ยล่วงหน้า) ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย
(ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ)

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.citypluscapital.com

บริการให้คำปรึกษา ฟรี!!

LINE OA : @citypluscapital
โทร :  02-762-3888 / สายด่วน 098 528 9244

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart