City Plus Capital
รวมเรื่องต้องรู้ในการกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านให้ผ่านง่าย ไม่มีติดขัด
>
>
รวมเรื่องต้องรู้ในการกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านให้ผ่านง่าย ไม่มีติดขัด
เรื่องต้องรู้ในการกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้าน

รวมเรื่องต้องรู้ในการกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านให้ผ่านง่าย ไม่มีติดขัด

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคน ที่เคยทำการยื่นกู้ซื้อที่ดินกับธนาคาร ยื่นขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน หรือสถาบันทางการเงินมาก่อน แต่สินเชื่อที่ยื่นไปนั้นไม่ผ่านการอนุมัติ คงจะเกิดคำถามขึ้นในใจถึงสาเหตุ หรือเหตุผลที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่ออสังหา ทั้งๆ ที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนยื่น และมีการเตรียมเอกสารที่พร้อมแล้ว ดังนั้นบทความนี้จึงจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้การกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านผ่านยาก และวิธีที่จะทำให้สินเชื่อผ่านง่ายขึ้น หากอยากกู้ซื้อที่ดิน จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ปัจจัยอะไรที่ทำให้กู้ซื้อที่ดินผ่านยาก

ปัจจัยที่ทำให้กู้ซื้อที่ดินผ่านยาก

เหตุผลที่ทำให้การยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคาร เพื่อนำเอาไปกู้ซื้อที่ดินไม่ได้รับการอนุมัตินั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งเราได้นำเอาปัจจัยส่วนใหญ่ ที่เป็นสาเหตุหลักของการกู้ธนาคารไม่ผ่าน นำเอามาเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจจะกู้ดังนี้

ทรัพย์สินเสื่อมมูลค่า

“ที่ดิน” คือทรัพย์สินที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่า เป็นทรัพย์สินที่ราคาไม่ลด หากยิ่งครอบครองเอาไว้นานราคาจะยิ่งสูงขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วราคาของที่ดินสามารถลดลงได้ หากมีการตัดหน้าดินไปขาย หรือในกรณีที่พื้นที่นั้นๆ ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็นเวลานาน มีการออกกฎหมายบังคับไม่ให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินที่ดินก็จะลดต่ำลง

ขายทอดตลาดยาก

การกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านที่เป็นพื้นที่เปล่า ไม่มีแผนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน จะทำให้ได้รับการอนุมัติจากธนาคารยาก เนื่องจากธนาคารจะประเมินว่าที่ดินเปล่า เป็นที่ดินที่ขายทอดตลาดได้ยากกว่า เป็นที่ดินที่ผู้กู้มีแนวโน้มว่าจะปล่อยให้ยึดทรัพย์ได้ง่าย และมีการเสื่อมมูลค่าลง ดังนั้นการยื่นขอ สินเชื่อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ควรที่จะเลือกกู้ พร้อมยื่นแผนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ให้ธนาคารพิจารณาร่วมด้วย

เคยมีประวัติแบล็กลิสต์ในเครดิตบูโร

หากผู้กู้เคยมีประวัติติดแบล็กลิสต์เครดิตบูโร (Credit Bureau) ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน จะมองว่าผู้กู้ไม่มีความสามารถมากพอในการผ่อนชำระ ทำให้การยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสร้างบ้าน มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารสูง

ลูกหนี้มีโอกาสเสี่ยงถูกยึดทรัพย์

เช่นเดียวกันกับการติดเครดิตบูโร หากธนาคารประเมินแล้วว่าผู้ที่ต้องการกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้าน มีโอกาสเสี่ยงถูกยึดทรัพย์ ก็จะทำให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกัน โดยการประเมินความเสี่ยงที่ว่านี้ ธนาคารจะใช้ข้อมูลภาระทางการเงิน และประวัติการทำงานของผู้กู้ นำเอามาพิจารณาร่วม หากมีภาระหนี้ที่สูงเกินไป หรือเพิ่งมีประวัติการเปลี่ยนงานใหม่ จะมีผลต่อการประเมินของธนาคาร

มีที่มาของรายได้ไม่ชัดเจน

ในการยื่นขอสินเชื่อ “รายได้ของผู้กู้” จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน จะนำเอามาประเมินพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ หากที่มาของรายได้ไม่ชัดเจน อย่างเช่น เป็นอาชีพที่ไม่ได้มีรายได้แน่นอน ไม่มั่นคง อาจทำให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้ผ่านยากกว่าผู้ที่มีรายได้ประจำ

ขอกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านอย่างไรให้ผ่านง่าย

วิธีขอกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านให้ผ่านง่าย

สำหรับผู้ที่กำลังจะทำการยื่นกู้ซื้อที่ดินเพื่อนำเอาไปสร้างบ้าน หากคุณมีการเตรียมตัวก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อ จะทำให้สินเชื่อที่ยื่นได้รับการอนุมัติให้ผ่านง่ายมากขึ้น โดยวิธีที่จะทำให้สินเชื่ออนุมัติง่าย สามารถทำได้ดังนี้

เรื่องที่ควรรู้ก่อนกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้าน

หากคุณอยากที่จะกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้าน สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและต้องเตรียมตัวก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อ คือคุณจะต้องทำการคำนวณงบประมาณก่อน โดยคุณจะต้องทำการขอกู้ 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการซื้อที่ดิน และงบประมาณในการสร้างสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากการขอกู้ซื้อที่ดินเปล่า เป็นการกู้ที่ได้รับการอนุมัติยาก อย่างที่ได้มีการกล่าวไปในข้างต้น ดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องมีราคาประเมินของบริษัทออกแบบบ้าน แปลนบ้าน สัญญาจ้าง และใบอนุญาตถมที่และก่อสร้าง นำเอาไปยื่นกับทางธนาคาร ซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดเสียก่อน

ขั้นตอนการขอกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้าน

  1. เลือกธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน ที่จะทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อ
  2. เตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการกู้ให้ครบ
  3. ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์
  4. รับเงินกู้จากธนาคาร โดยธนาคารปล่อยเงินกู้ให้เป็นงวดๆ ในระหว่างการก่อสร้าง

เอกสารที่ใช้กู้ซื้อที่ดินสร้างบ้าน

สำหรับเอกสารที่จะใช้ในการยื่นขอสินเชื่อ หรือยื่นกู้กับทางธนาคาร จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

  1. เอกสารส่วนตัว : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, เอกสารในการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี), เอกสารสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี), เอกสารสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ (หากสมรสแล้วต้องใช้เอกสารของคู่สมรสประกอบด้วย)
  2. เอกสารทางการเงิน : สลิปเงินเดือน, ข้อมูลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6-12 เดือน, ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีประจำปี, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ หรือใบสัญญาการจ้างงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง : ใบการจองซื้อที่ดิน, สำเนาโฉนดที่ดิน, แบบแปลนบ้าน, ใบรับรองจากสถาปนิก, ราคาประเมินการก่อสร้าง, สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา และใบอนุญาตในการก่อสร้าง

สรุปบทความ

ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่กำลังจะกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้าน หรือแพลนเอาไว้ว่าจะกู้ซื้อที่ดินในอนาคต และถ้าหากคุณอยากยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารที่อนุมัติสินเชื่อง่าย อนุมัติวงเงินสูง มีดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 1% ต่อเดือน และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนนาน แนะนำเลือกสินเชื่อ City Plus Capital สินเชื่อดีๆ ที่จะทำให้คุณมีโอกาส ในการได้รับอนุมัติสินเชื่อ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการยื่นสมัครขอสินเชื่อเข้ามา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart