City Plus Capital

เกี่ยวกับเรา

>
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด

บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ด้วยประสบการณ์ที่มุ่งมั่นกว่า 40 ปี ทำให้ City Plus Capital ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ด้วยความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งยังมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน แม้ประเทศไทยจะเคยผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาหลายครั้ง แต่เรา City Plus Capital ก็ยังคงยืนหยัดฟันฝ่าทุกอุปสรรค พร้อมเคียงข้างให้บริการลูกค้ามาโดยตลอด ด้วยพันธกิจที่ว่า “กู้ง่าย ได้เงินไว ใส่ใจทุกบริการ”
ปี พ.ศ.2538
จุดเริ่มต้น
บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538 ในชื่อ บจก.ลาดพร้าวพร็อพเพอร์ตี้ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน โดยให้บริการด้านการรับจำนองที่ดิน แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พึ่งก่อตั้งขึ้นมา บจก.ลาดพร้าวพร็อพเพอร์ตี้ ยังคงมุ่งมันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ปี พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2540
สิ่งที่ต้องก้าวข้าม
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกปั่นราคาให้สูงเกินจริง มีการซื้อขายที่ดินเป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร ทั้งอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงานต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีมีภาวะ Over supply อย่างรุนแรง เพราะการกู้สินเชื่อนั้นกู้ง่ายมากๆ ธนาคารต้องการที่จะปล่อยสินเชื่อจนทำให้เกิดภาวะฟองสบู่ จนเกิดวิกฤตการณ์ “ต้มยำกุ้ง” (Tom Yam Kung Crisis) ในปี 2540 นั้นเอง จากเหตุการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วทั้งประเทศในทุกภาคส่วน แต่เราบจก.ลาดพร้าวพร็อพเพอร์ตี้ ยังคงให้บริการรับจำนองที่ดินได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวข้ามทุกอุปสรรค
ปี พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ.2545
ฟื้นฟูและพัฒนา
นับได้ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพความพร้อมรอบด้านอย่างแท้จริง องค์กรมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งยังได้รับการฝึกอบรม เสริมทักษะสม่ำเสมอ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ รู้จักอย่างกว้างขวาง แพร่หลาย ในกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์
ปี พ.ศ.2545
ปี พ.ศ. 2563
เปิดรับประสบการณ์ใหม่
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทำให้ บริษัท ซิตี้ พลัส จำกัด มีความพร้อมด้วยศักยภาพที่มากเพียงพอ และยังมีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านสินเชื่อ จึงสามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างครบวงจร บริษัท ซิตี้ พลัส จำกัด จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งเป็นบริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด เพื่อภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และชัดเจนในสายตาของผู้ประกอบการ โดย City Plus Capital เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน โดยเฉพาะสินเชื่ออสังหาฯ แหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้หลากหลายขึ้นจึงได้เปิดให้บริการรับจำนองที่ดิน, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ อีด้วย
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ.2566
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
City Plus Capital ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยไม่หยุดมองหาแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดการให้บริการในด้านสินเชื่อ ทาง City Plus Capital จึงได้เริ่ม “ขยายพื้นที่รับจำนองที่ดิน” ไปยังทุกภูมิภาคเพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาง City Plus Capital มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับการให้คำปรึกษาและแนะนำการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการรองรับการบริการ บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ให้สัญญาว่าจะพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์
ปี พ.ศ.2566

สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทได้ที่ : DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปี 2526 – 2536
ก่อร่างสร้างธุรกิจ
บริษัทจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2526 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน Non – bank ในลักษณะของการให้ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งถือเป็นรายแรก ๆ ของประเทศ นับแต่นั้นเรื่อยมา
ปี 2526 – 2536
ปี 2537 – 2546
ก่อตั้งบริษัท และฝ่าคลื่นสึนามิเศรษฐกิจ
ในปี 2538 ทางบริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท ซิตี้ พลัส จำกัด ขึ้นเพื่อให้บริการด้านสินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์ และในปี 2540 เกิด “วิกฤติต้มยำกุ้ง” กลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน ไฟแนนซ์และลิสซิ่ง ต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท ไฟแนนซ์รถยนต์ ต่างชะลอการปล่อยสินเชื่อตรงกันข้ามกับ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ที่ยังคงยืนหยัดเคียงข้างลูกค้า ในการให้บริการ ดูแลอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเสมอมา ซึ่งถือเป็นเพียงเจ้าเดียวในธุรกิจช่วงเวลานั้น จึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ. ) สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ประกอบการที่รักษาสิทธิผู้บริโภค ด้านการใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2546
ปี 2537 – 2546
ปี 2547 – 2556
ผู้นำ ไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง
นับได้ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพความพร้อมรอบด้านอย่างแท้จริง องค์กรมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งยังได้รับการฝึกอบรม เสริมทักษะสม่ำเสมอ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ รู้จักอย่างกว้างขวาง แพร่หลาย ในกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์
ปี 2547 – 2556
ปี 2557 – ปัจจุบัน
พัฒนา และต่อยอด ซิตี้ คอลเลคชั่น ( ให้บริการ รับจำนองบ้าน, รับจำนองที่ดินเปล่า และ รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ อื่น ๆ )
จวบมาถึง พ.ศ. นี้ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ยังคงมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และงานบริการ ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ด้วยสินเชื่อ และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุม ครบวงจร ประกอบด้วย ปัจจุบันทางบริษัท ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ซิตี้ พลัส จำกัด เป็นบริษัท ซิตี้ คอลเลคชั่น จำกัด เพื่อง่ายต่อความเข้าใจของลูกค้าว่า บริษัท ซิตี้ คอลเลคชั่น จำกัด คือผู้ให้บริการด้านสินเชื่อ และเป็นผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุน7
ปี 2557 – ปัจจุบัน

สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทได้ที่ : DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ จนได้รับรางวัล จากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ส.ค.บ. ) ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค ด้านสัญญา : ใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart